Gebruiksvoorwaarden

V4 08/02/2017

1. INLEIDING

Dit document (samen met de documenten waarnaar hierin wordt verwezen) beschrijft de gebruiksvoorwaarden (de "Gebruiksvoorwaarden") waarmee u (de "klant" of "u") gebruik kunt maken van The French Cake Company SPRL "The French Cake Company" ("wij", "ons", "onze"), website onder het domein www.thefrenchcakecompany.com (de "Website"). Lees deze gebruiksvoorwaarden aandachtig voordat u de website gebruikt. Door onze Website te gebruiken, geeft u aan dat u deze Gebruiksvoorwaarden accepteert en dat u ermee instemt zich aan deze Voorwaarden te houden. Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, dient u zich te onthouden van het gebruik van onze website. 

2. INFORMATIE OVER ONS

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door The French Cake Company, een Belgisch bedrijf met een geregistreerd adres aan de Rue du Hautmont 41, 1421, Ophain, BSI, België, registratienummer 0823 654 021.

TVA BE0823.654.021

Tel: +32 3 387 2327

E-mail: hello@thefrenchcakecompany.com

3. HOSTING SERVICE

Deze website wordt gehost door Promisys SPRL, België.

www.promisys.be

4. AANKOOP DOOR ONZE VERKOPERSVERTEGENWOORDIGERS

Klanten die bij The French Cake Company kopen via onze verkoopvertegenwoordigers (de "verkoopvertegenwoordigers") die u telefonisch, per e-mail, via het contactformulier op de website, persoonlijk kunt bereiken op onze locatie of op een andere locatie, of via sociale media of andere digitale interfaces moet de verkoopvoorwaarden lezen.

5. GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR WEBSITE

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden. The French Cake Company kan deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd herzien door dit document bij te werken, gebruikers worden verzocht deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen.

Lees deze gebruiksvoorwaarden voordat u de website gebruikt. Gebruikers erkennen dat zij op de hoogte zijn van deze Gebruiksvoorwaarden en toegang hebben gehad tot hetzelfde bij het betreden van de Website. Door gebruik te maken van de Website geven gebruikers aan akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden. Als gebruikers niet akkoord gaan met de gebruiksvoorwaarden, dan is de gebruiker niet bevoegd om de raadpleging en toegang tot de website voort te zetten.

6. GEBRUIK VAN MATERIALEN OP DE WEBSITE

The French Cake Company heeft de website gemaakt om informatie te verstrekken over haar bedrijf, producten en diensten voor persoonlijk gebruik door gebruikers.

De producten en diensten (de "Goederen") van The French Cake Company zijn beschermd door copyright, handelsmerken, handelsnamen, knowhow en andere intellectuele eigendomsrechten in de meest uitgebreide interpretatie die mogelijk is. In alle gevallen zijn en blijven de intellectuele eigendomsrechten op de cakes, ontwerpen, tekeningen, modellen en materialen weergegeven op de online website en / of uitgewisseld door The French Cake Company met de klant bij The French Cake Company. De cakes, ontwerpen, modellen, tekeningen en andere materialen van The French Cake Company mogen niet geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd, aangepast, gekoppeld aan of gebruikt voor commerciële doeleinden zonder de voorafgaande toestemming van The French Cake Company. 

7. AANSPRAKELIJKHEID

The French Cake Company probeert ervoor te zorgen dat de verstrekte informatie juist en volledig is. The French Cake Company garandeert echter niet dat The French Cake Company informatie juist, foutvrij of betrouwbaar is of dat The French Cake Company materiaal geen inbreuk maakt op de rechten van derden. Gebruik van de website is voor het risico van de gebruiker.

The French Cake Company garandeert niet dat de technische en / of technische aspecten van de Website of The French Cake Company-materiaal foutloos zullen zijn en zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door het gebruik van deze site.

De Website is "zoals deze is" en "zoals beschikbaar" zonder garanties van welke aard of soort dan ook.

The French Cake Company behoudt zich het recht voor om de informatie, het ontwerp, de producten en het materiaal op de Website te allen tijde te wijzigen.

8. KENNISGEVING VAN HANDELSMERKEN

In het algemeen zijn alle handelsmerken, logo's en servicemerken die op deze website worden weergegeven, gedeponeerd, niet geregistreerd of anderszins beschermd door de handelsmerken van French Cake Company.

In deze gebruiksvoorwaarden wordt aan u geen licentie verleend voor het gebruik van onze handelsmerken of die van onze gelieerde bedrijven. 

9. LINKS EN LINKING

Links naar andere websites die worden beheerd door derden die niet zijn gelieerd aan The French Cake Company, kunnen op de Website worden vermeld. Het opnemen van een link naar dergelijke sites van derden houdt niet de goedkeuring in van The French Cake Company van die sites. The French Cake Company heeft niet alle sites beoordeeld en heeft geen controle over of enige verantwoordelijkheid voor de inhoud die op deze sites wordt gepubliceerd, of de nauwkeurigheid van de verstrekte informatie. Het linken naar externe pagina's van derden is op eigen risico van de Gebruiker.

10. BESCHERMING VAN MINDERJARIGEN

The French Cake Company begrijpt dat verschillende informatie toegankelijk is op haar site of via haar site. Het is echter de verantwoordelijkheid van de ouders om de informatie te controleren die de minderjarigen onder hun verantwoordelijkheid raadplegen en indien nodig de toegang tot www.thefrenchcakecompany.com te beperken.

11. VERZENDING VAN INFORMATIE

Het is uitdrukkelijk verboden om via de www.thefrenchcakecompany.com Website enige illegale, bedreigende, lasterlijke, obscene, schandalige, provocerende, pornografische of godslasterlijke informatie door te geven of enige andere informatie die zou kunnen leiden tot strafrechtelijke of civielrechtelijke aansprakelijkheid volgens de wet van het grondgebied waarnaar de website verwijst.

12. SCHEIDBAARHEID

Mocht een clausule door het oordeel van een bevoegde rechtbank als ongeldig of niet-afdwingbaar worden beschouwd, dan blijven alle andere bepalingen volledig van kracht en worden ze daarom niet beïnvloed voor de duur van de overeenkomst tussen partijen.

De partijen komen echter overeen om, indien mogelijk, een ongeldig verklaarde bepaling te vervangen door een bepaling die hun oorspronkelijke intentie weerspiegelt, zo objectief en consistent mogelijk en in overeenstemming met de fundamentele relatie tussen de partijen.

13. TOEPASBARE WET EN CONCURRERENDE RECHTBANK

Deze overeenkomst tussen partijen wordt beheerst door het recht van het land van België. Alle geschillen die voortvloeien uit of in verband met dit contract zullen definitief worden beslecht door de rechtbanken van Brussel, België.

Zonder enige beperking om een ​​zaak aanhangig te maken bij een rechtbank, zal The French Cake Company of de klant eerst redelijke inspanningen doen gedurende een periode van dertig (30) dagen om een ​​geschil in der minne op te lossen, elk geschil of een gebrek aan overeenstemming dat kan voortvloeien uit of verband houden met het product. , de verkoopvoorwaarden of enige schending daarvan.